Glossari de plantes vasculars

CERCADOR DEL GLOSSARI DE PLANTES VASCULARS
Índex del glossari de plantes vasculars -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 
Inrodueix el terme a cercar
Introdueix les paraules que conté la descripció a buscar
Terme Sort descending Descripció del terme Glossari
Acaule

Dit de la planta amb totes les fulles a la base i a on les úniques tiges són les que porten les flors

Plantes vasculars
Acícula

Acícula, fulla llarga i prima en forma d'agulla, com la dels pins i d’altres gimnospermes.

Plantes vasculars
Aclamidi, Aclamídies

Flors sense periant, o sigui flors que no tenen sèpals ni pètals.

Plantes vasculars
Acrescent

Dit de l’òrgan que continua creixent un cop acomplert el seu creixement normal.

Plantes vasculars
Actinomorf, actinomorfa

Dit de les flors que tenen tres plans de simetria o més, de manera que llurs peces es disposen més o menys radialment.

Plantes vasculars
Aculèol

Petit aculi.

Plantes vasculars
Aculi, aculeat

Agulló o excrescència rígida i punxent formada només per teixits epidèrmics, com els dels rosers i els esbarzers (les veritables espines són tiges).

Plantes vasculars
Acumen

Punta molt marcada en què terminen fulles i altres òrgans.

Plantes vasculars
Acuminat

Punta molt marcada en què terminen algunes fulles i altres òrgans.

Plantes vasculars
Afil·le, afil·la Sense fulles (o molt petites). Plantes vasculars
Agut, Aguda

Dit d’una fulla o d’altres òrgans que acaben en punxa, o sigui que els marges fan angle agut a l’àpex.
Dit d’un òrgan acabat en punxa.

Plantes vasculars
Ala

Expansió membranosa planera que presenten alguns òrgans i algunes llavors, com les aletes que tenen els peixos.

Plantes vasculars
Ala (flor) Cadascun dels dos pètals laterals de la flor de la família de les papilionàcies (corol·la papilionàcia perquè la flor s’assembla a una papallona) i també de la família de les poligalàcies. Plantes vasculars
Altern, Alterna

Dit de les fulles o altres òrgans esparsos que es disposen a banda i banda d'un eix (tija, raquis...) de manera que fan entre ells un angle de 180º aproximadament. (dit també espars).

Plantes vasculars
Alvèol Petita concavitat en una superfície. Plantes vasculars
Ament

Inflorescència (o sigui grup de flors) densa, generalment penjant, formada per flors unisexuals; com les arracades dels avellaners i dels pollancres.

Plantes vasculars
Amfigastri

Fil·lidi, generalment petit, que forma una tercera filera a la cara ventral del caulidi de les hepàtiques folioses.

Plantes vasculars
Amplexicaule Dit de les fulles i altres òrgans que abracen la tija per llur base. Plantes vasculars
Anastomitzat, Anastomitzada

Dit de la nervació foliar en què els nervis d'últim ordre es reuneixen entre ells fent un reticle més o menys tancat.

Plantes vasculars
Androceu Conjunt dels estams d’una flor. Plantes vasculars
Anell Renglera de cèl·lules, sovint disposades fent com una cresta, que presenten els esporangis de moltes falgueres i que en provoca l'obertura per tal d'alliberar les espores. Plantes vasculars
Angustisepte, Angustisepta

Bipartit per un envà estret, és a dir, en el fruit tipus silícula, l’envà o septe és perpendicular als costats amples (oposat a latisepte).

Plantes vasculars
Antera

Part superior de l'estam, en forma de capet o capseta, on es produeix el pol·len.

Plantes vasculars
Antrors, Antrorsa

Dirigit cap a l'àpex de l'òrgan on és inserit.

Plantes vasculars
Anvers Plantes vasculars
Àpex

Extrem superior d’un òrgan, de la fulla, de la tija, de la inflorescència...

Plantes vasculars
Apiculat, Apiculada

Que termina en un mucró o petita punta.

Plantes vasculars
Àpter

Que no té ales

Plantes vasculars
Aqueni

Fruit sec que conté una única llavor.

Plantes vasculars
Araneós

Cobert de llargs pèls i fins entrecreuats com teranyines.

Plantes vasculars