Difusió

Flora Catalana és una associació, sense ànim de lucre, que organitza el treball voluntari de persones que estimen la natura amb la finalitat de recollir informació, tant de caire botànic com etnobotànic, relacionada amb la flora de Catalunya i la cultura que, històricament, s’ha desenvolupat al seu voltant. L’objectiu d’aquest recull és acabar fent-ne una labor social de difusió i conscienciació.

Als nostres canals de difusió (web, revista i sortides guiades), hi hem afegit la formació. Mitjançant aquest canal organitzarem cursets de curta duració i tallers que permetin als nostres socis (i fins i tot als que no ho siguin) assistir a xerrades d’especialistes en diferents temes relacionats amb el món de la botànica i l’etnobotànica.

A la nostra web, a més, pretenem oferir una bateria de recursos bibliogràfics que facilitin als usuaris trobar informació que els interessi.

ACTIVITATS
Activitats de l'associació
NOTÍCIES
Notícies de l'associació
FACEBOOK
Flora Catalana a Facebook
TWITTER
Flora Catalana a Twitter