GT d'Itineraris

Nom del grup de treball
Grup de Treball d'Itineraris
Correu electrònic de contacte
comunicacio@floracatalana.cat
Descripció

La finalitat d'aquest Grup de Treball és la de definir itineraris en el territori, tematitzant-los d’acord amb una sèrie de criteris etnobotànics i ètnicoculturals (plantes medicinals, barraques, restes arqueològiques, mines, forns de calç, arbres monumentals, etc.). La idea és no limitar l’itinerari a una simple llista de plantes, sinó que interessa donar-li un valor afegit que atregui més la gent. A grans trets, es pot distingir entre dos tipus d’itineraris:

ITINERARIS EN PREPARACIÓ: consisteix a prospectar, repetidament, una porció de territori per tal d’anar confeccionant l’itinerari. N'existeixen dos subtipus, en funció de qui els organitza:

 • Itinerari organitzat pel Grup de Treball d’Itineraris: itineraris organitzats amb la finalitat de fer col·laborar el col·lectiu sencer de Flora Catalana.
 • Itinerari organitzat per un o més grups locals: els grups locals que vulguin/puguin fer els seus propis itineraris obtindran la informació sobre plantes, fotografia, elements de patrimoni, etc., que es traslladaran al Grup de Treball (a través de la vocalia d’etnobotànica) per tal de ser publicats a la web i a la revista.

ITINERARIS EN PRODUCCIÓ: consisteix a promocionar un itinerari, amb la finalitat de divulgar el coneixement de la flora i dels elements culturals i ètnics associats.

Objectius
 • Elaborar itineraris d'acord amb el mètode establert per Flora Catalana.
 • Penjar els itineraris a la web.
 • Redactar articles d'itineraris per a la revista Milfulles.
 • Formar la gent que vulgui participar en el Grup de Treball.
 • Proporcionar coordenades d'espècies buscades per altres grups de treball de Flora Catalana.
Rols
 • Vocal: vocal de la Junta responsable de la vocalia a què pertany el grup. És un membre actiu del grup i representa la connexió entre el Grup de Treball i la Junta.
 • Coordinador: és la persona encarregada de l'organització de la feina del grup.
 • Col·laboradors: persones dels grups locals que estan interessades en participar en la confecció d’itineraris nous o a guiar sortides (o col·laborar amb el guia) basades en itineraris confeccionats prèviament.
Tasques
 • Penjar inventaris a la web.
 • Publicar inventaris a la revista (actuant com a redactors).
 • Dissenyar i planificar itineraris.
 • Coordinar accions conjuntes de sortides al territori amb els altres grups de treball
VULL PARTICIPAR
Col·laborar en aquest grup de treball
EQUIP HUMÀ
Les persones que ho fan possible
ImgItineraris