VCL d'Història

La Vocalia d'Història Flora Catalana és resposable d'un grup de treball: el Grup de Treball de Botànics Catalans, que s'encarrega de crear una base de dades de botànics i etnobotànics que han deixat la seva empremta en la nostra cultura, ja sigui en tot el territori català o perquè han tingut una rellevància significativa a nivell local.

VOCALIA D'HISTÒRIA
Pasqual Bernat López
GRUP de BOTÀNICS CATALANS
Paqual Bernat López
-
-
BOTÀNICS CATALANS
Grup de Treball de Botànics Catalans