GT Botànics Catalans

Nom del grup de treball
Grup de Treball de Botànics Catalans
Responsable
Correu electrònic de contacte
comunicacio@floracatalana.cat
Descripció

Els estudis biogràfics s’han utilitzat freqüentment com a eina útil dins del camp de la recerca historiogràfica. Sovint han gaudit de la curiositat i l'interès d'un públic ampli. Tanmateix, massa vegades han estat polítics, artistes, escriptors i altres personatges públics la preferència d'autors i de lectors d’aquestes biografies. No són abundants les biografies de científics i tècnics, i les que tenim a l’abast són dedicades, en gran mesura, a les “grans figures” (Galileu, Newton, Darwin, Pasteur, Edison, Einstein).

Si pensem que la ciència és una construcció col·lectiva i que molts dels avenços i èxits d’aquest domini del coneixement sorgeixen d’aportacions i treballs de tota una comunitat de persones i institucions, trobem que el camp historiogràfic resta, d’alguna manera, pobre en el sentit de la coneixença de les personalitats que, sense ocupar els primers rengles de l’activitat científica, han contribuït al llarg de la història a aquesta construcció.

Si això és així per a la ciència en general, podem afirmar que en el cas de la botànica, una especialització de les ciències naturals, encara el panorama resulta més mancat d’estudis específics. Aquesta situació s’agreuja encara més quan descendim a contextos geogràfics com el de Catalunya, un territori amb una vocació històrica pels estudis florístics i botànics en general força arrelada, on les aproximacions historiogràfiques encara tenen molt de camí a recórrer.

Aquest projecte que us presentem vol ser una contribució al coneixement de les trajectòries vitals d’un grup de botànics catalans que amb la seva activitat científica van contribuir a l’estudi i la divulgació de la flora i vegetació del país així com a la difusió dels usos de les plantes i les seves aplicacions etnobotàniques.

Es preveu estudiar, doncs, la vida i l’obra d’un grup de ciutadans que van veure en la botànica una expressió de la seva inquietud intel·lectual. El grup sotmès a estudi estarà format per botànics, nascuts o vinculats -per qualsevol circumstància vital o de dedicació científica- al nostre país. A banda d’aquesta adscripció catalana, els candidats seleccionats ho seran també per les seves aportacions científiques. En aquest sentit, es consideraran com a idonis tots aquells que comptin en el seu currículum amb algun document escrit relacionat amb l’estudi de les plantes o alguna aportació que signifiqui un progrés en el coneixement del món vegetal.

Objectius
 • Estudiar les trajectòries vitals dels botànics objecte de la recerca, establint-ne les relacions amb els seus contextos social, econòmic i cultural.
 • Analitzar l’obra de cadascun dels botànics estudiats, destacant-ne les aportacions més significatives.
 • Contextualitzar els continguts de l’obra dels botànics estudiats dins l’activitat científica de l’època en què es va desenvolupar, estudiant-ne les possibles connexions amb les aportacions d’altres botànics i analitzant l’impacte de les innovacions pròpies de la comunitat estudiada.
 • Examinar l’impacte que tingué l’activitat del grup de botànics estudiats en la vida social i cultural de l’època en què cadascun d’ells va viure.
 • Analitzar les relacions institucionals, tan a nivell català com internacional, que els botànics estudiats van mantenir al llarg de les seves carreres professionals, valorant-ne la projecció social de cadascun d’ells.
 • Valorar i interpretar la incidència de les accions i aportacions del grup estudiat en conjunt sobre la història del coneixement en general i, particularment, sobre la vida cultural i intel·lectual de Catalunya i el territori on van viure.
 • Explorar a fons el territori a la recerca de possibles figures locals que, oblidades pel pas del temps, hagin contribuït amb aportacions significatives a l’increment del coneixement botànic. Una exploració que es farà sol·licitant el suport i col·laboració de tots els socis i sòcies escampats arreu del territori.
Rols
 • Coordinador: persona encarregada de coordinar el funcionament del grup de treball. Juntament amb el vocal de la Junta constitueixen la direcció del grup de treball.
 • Col·laborador: persones que col·laboren executant les tasques i perseguint els objectius del grup de treball.
Tasques
 • Coordinació de la recerca d'informació arreu del territori.
 • Recerca d'informació en bibliografia especialitzada.
 • Introducció de la informació a la web.
VULL PARTICIPAR
Col·laborar en aquest grup de treball
EQUIP HUMÀ
Les persones que ho fan possible
ImgHistoriaBotanica