Glossari de briòfits

CERCADOR DEL GLOSSARI DE BRIÒFITS
Índex del glossari de briòfits -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 
Inrodueix el terme a cercar
Introdueix les paraules que conté la descripció a buscar
Terme Sort descending Descripció del terme Glossari
Acanalat, acanalada

adj. En forma de canal. En un fil·lidi acanalat la seva secció transversal és semicircular, en forma de U.

Briòfits
Acrocàrpic, acrocàrpica

adj. Dit de la molsa erecta que desenvolupa els periquecis i l'esporòfit a l'àpex del caulidi.

Briòfits
Acumen

m. Punta llarga i atenuada dels fil·lidis, que forma un angle de menys de 45º.

Briòfits
Acuminat, acuminada

adj. Terminat en acumen.

Briòfits
Adprès, adpresa

adj. Estretament aplicat a l'òrgan en què s'insereix; en el cas dels fil·lidis, aplicats al caulidi.

Briòfits
Agut, aguda

adj. Terminat en punta que forma un angle de 45º a 90º, de marges rectes o convexos.

Briòfits
Alpí, alpina

adj. Relatiu o peranyent a l'estatge alpí.

Briòfits
Amfigastris

m. Fil·lidi ventral d'algunes hepàtiques folioses, normalment més petites i amb una forma diferent als altres fil·lidis.

Briòfits
Ampul·laci, ampul·làcia

adj. En forma d'ampolla; com és ara les cèl·lules de base arrodonida i prolongades en un coll.

Briòfits
Anell

m. Part amb forma anular de la càpsula situada entre l'urna i l'opercle. Està formada per una o més files de cèl·lules diferenciades, que faciliten la dehiscència o obertura de la càpsula. Pot despendre's del tot o quedar-se adherit a la boca de la càpsula.

m. Engruiximent al voltant d'un porus de la paret d'un hialocist.

Briòfits
Anteridi

m. Òrgan masculí, en el qual es formen els gàmetes masculins o espermatozoides (anterozoides).

Briòfits
Anterozoide

adj. Gàmeta masculí.

Briòfits
Anual

adj. Que desenvolupa el seu cicle vital dins d'un període vegetatitu, en menys d'un any.

Briòfits
Apendiculat, apendiculada

adj. Que té apèndixs, generalment curts i fins. Alguns cilis del peristoma intern del gènere Bryum poden ser-ho.

Briòfits
Àpex

m. Extrem superior d'un òrgan o d'una part d'un òrgan.

Briòfits
Àpex del nervi (cara dorsal fil·lidis rameals)

Àpex (m.) del nervi (m.). Extrem superior del nervi, que pot presentar diferents morfologies.

Briòfits
Apical

adj. Relatiu o pertanyent a l'àpex.

Briòfits
Apicle

m. Punta curta i sobtada.

Briòfits
Apiculat, apiculada

adj. Terminat en un apicle.

Briòfits
Apòfisi

f. Part basal de la càpsula eixamplada, verda i amb funció fotosintètica.

Briòfits
Aresta

f. Punta llarga, fina i rígida.

Briòfits
Arquegoni

m. Òrgan femení, en el qual es formen els gàmetes femenins o ovocèl·lules.

Briòfits
Ascendent

adj. Que creix inicialment aplicat al substrat i aviat es redreça prenent una direcció més o menys vertical.

Briòfits
Aspecte

m. Aparença que presenta un briòfit, referit especialment a la fase gametofítica.

Briòfits
Atenuat, atenuada

adj. Que s'aprima o s'estreny gradualment.

Briòfits
Aurícula

f. Petit lòbul, com si fos una orelleta, situat a la base dels fil·lidis.

Briòfits
Auriculat, auriculada

adj. Que té aurícules.

Briòfits
Autoic, autoica

adj. Dit de la planta monoica amb els dos òrgans sexuals (arquegonis i anteridis) separats en rametes diferents sobre la mateixa planta.

Briòfits
Axil·la

f. Enforcadura d'un fil·lidi, o de qualsevol altre òrgan, amb el caulidi en què s'insereix.

Briòfits
Axil·lar

adj. Relatiu o pertanyent a l'axil·la o situat a l'axil·la.

Briòfits