GT d'Editors

Nom del grup de treball
Grup de Treball de la Redacció
Correu electrònic de contacte
comunicacio@floracatalana.cat
Descripció

La finalitat d’aquest grup és coordinar i dinamitzar la producció de la revista digital de Flora Catalana. Per això compta amb la col·laboració del Grup de Treball de Maquetació, que s’encarregarà dels aspectes estètics (disseny i maquetació) i de la introducció dels articles a la web.

Objectius
 • Confeccionar la revista de Flora Catalana periòdicament
Rols

El grup de treball de redacció inclou tres rols clarament diferenciats:

 • Vocal responsable: és el vocal de la vocalia de la Junta Directiva a què pertany el grup de treball. És la representació de la Junta dins el grup de treball per tal d’erigir-se com a canal de comunicació entre ambdós òrgans. Col·labora en el grup de treball com un membre més, si així ho desitja. Treballa estretament amb el coordinador.
 • Coordinador: és la persona encarregada de l'organització de la feina del grup.
 • Membres: són membres del grup de treball totes aquelles persones que participen de les activitats organitzatives del grup.

Relacionats amb el grup de treball de redacció es constitueixen els següents col·lectius de persones:

 • Redactors: el conjunt de persones que regularment redacten articles per a la revista, respectant els terminis establerts pel Grup de Treball de Redacció.
 • Revisors: conjunt de persones que revisen els articles per garantir que es publiquin amb el rigor que és necessari.
 • Revisors lingüístics: conjunt de persones que revisen la l'ortografia, gramàtica i sintaxi dels articles, per garantir-ne la qualitat lingüística.
 • Col·laboradors: col·lectiu de persones que manifesten el seu interès a participar en el projecte de la revista d’una forma menys regular.
Tasques
 • Definir estructura i continguts de la revista.
 • Coordinar la confecció dels articles per a cada número d’acord amb els terminis establerts per la Junta Directiva:
  • Aconseguir redactors i dinamitzar-los per tal d’aconseguir els terminis de publicació.
  • Aconseguir patrocinadors.
  • Aconseguir correctors i dinamitzar-los per tal d’aconseguir els terminis de publicació.
 • Proporcionar la informació al Grup de Treball de Maquetació (a través de les vocalies corresponents) per tal que es procedeixi a la maquetació en els terminis establerts.
 • Vetllar pel reconeixement i la protecció de les autories.
VULL PARTICIPAR-HI
Col·laborar en aquest grup de treball
EQUIP HUMÀ
Les persones que ho fan possible
REDACTORS
Les persones que ho fan possible
REVISORS LINGÜÍSTICS
Les persones que ho fan possible
COL·LABORADORS
Les persones que ho fan possible
GT MAQUETACIÓ
Grup de Treball de Maquetació