Com citar-nos

Tots els continguts d’aquesta web estan emparats per la llicència Creative Commons CC BY-NC-ND. Aquesta llicència es defineix com segueix:

  1. La persona que descarregui la informació (text o imatge) d’aquesta web té dret a copiar-la, distribuir-la i exhibir-la, sempre que reconegui l’autoria de l’esmentada informació de la forma especificada per Flora Catalana.
  2. La persona que descarregui la informació (text o imatge) d’aquesta web té dret a copiar-la, distribuir-la i exhibir-la, sempre i que no sigui amb finalitats comercials.
  3. La persona que descarregui la informació (text o imatge) d’aquesta web té dret a copiar-la, distribuir-la i exhibir-la, sempre i que faci còpies literals de la informació i no en faci obres derivades.

D’acord amb aquesta llicència, els usuaris podran descarregar-se imatges o textos i fer-ne l’ús que regula la llicència sense demanar consentiment exprés a l’associació per fer-ho.

D’acord amb el punt (1), a continuació s’estableix la forma en què s’ha de citar la informació que es descarrega d’aquesta web:

  • En el cas de les imatges:

                     <Cognoms i nom de l'autor>. Associació Flora Catalana (www.floracatalana.cat)

  • En el cas dels articles i/o documents:

                     MILFULLES, <núm revista>. <cognoms i nom dels autors> 
                     Associació Flora Catalana (www.floracatalana.cat)

FER-SE'N SOCI
Fer-se soci de Flora Catalana
FLORA CATALANA
L'Associació Flora Catalana