Bibliografia i llibres electrònics. Fons històric

CERCADOR DE BIBLIOGRAFIA I LLIBRES ELECTRÒNICS. Fons bibliogràfic històric
Introdueix alguna paraula del títol
Introdueix etiquetes classificatòries per la cerca
Introdueix els autors
Introdueix el tipus d'element bibliogràfic a cercar
Títol Sort descending Autors Tipus Editorial Classificació
Apuntes para la Flora de a Sellera y su comarca D. Joaquim Codina y Viñas Referència bibliogràfica Colegio de Médicos de la Provincia de Gerona Botànica
English botany J. Sowerby, J. de C. Sowerby, J.W. Salter Document electrònic John T. Boswell Syme Botànica
Flora de Catalunya Joan Cadevall, Àngel Sallent Document electrònic Publicacions de l'Institut de Ciències Botànica
Flora Medico-Farmaceutica Felice Cassone Document electrònic - Etnobotànica, Botànica
Introduction a la flore des environs de Paris Bulliard Document electrònic - Botànica
Nuevo diccionario latino-español etimológico Raimundo de Miguel i el Marqués de Morante Referència bibliogràfica Leipzig : Imprenta de F.A. Brockhaus Etnobotànica