GT de Vasculars

Nom del grup de treball
Grup de Treball de Plantes Vasculars
Responsable
Correu electrònic de contacte
comunicacio@floracatalana.cat
Descripció

El Grup de Treball de Vasculars és el responsable de gestionar i mantenir la col·lecció de fitxes taxonòmiques corresponents a plantes vasculars de la web de Flora Catalana, de donar suport a l’associació identificant espècies vegetals de flora vascular per qualsevol dels canals de comunicació de Flora Catalana i d’enviar imatges de la web a qui les demani.

Objectius
 • Mantenir, ampliar i millorar el catàleg de flora vascular de la web de Flora Catalana.
 • Formar els socis de Flora Catalana en matèria de plantes vasculars.
 • Donar suport a l'associació en la identificació de tàxons de flora vascular.
 • Validar imatges pujades a la web pels fotògrafs.
Rols
 • Vocal: vocal de la Junta Directiva responsable de la Vocalia de Botànica que coopera amb les tasques de coordinació.
 • Coordinadors: persones que coordinen l'activitat del grup de treball i que cooperen amb el vocal amb la direcció del grup de treball.
 • Guies (rol de botànic o membre): persones que acompanyen i guien col·laboradors del grup de treball en la localització de plantes. Són persones que coneixen les localitzacions de plantes de les quals es necessita recollir imatges.
 • Col·laboradors (rol de botànic o membre): persones que col·laboren donant suport a les tasques pròpies d’aquest Grup de Treball.
  • Publicació d'imatges. Persones que gestionen la publicació d'imatges al catàleg de flora.
  • Etiquetador d'imatges. Persones que etiqueten les imatges del catàteg de flora.
  • Gestor de sinònims. Persones que mantenen els sinònims de les fitxes del catàleg.
  • Gestor de descripcions. Persones que preparen i publiquen les descripcions dels tàxons.
  • Gestor vector d'imatges. Persones que preparen i publiquen les imatges del vector d'imatges que apareix en les fitxes del catàleg.
 • Validadors (rol de botànic): persones que identifiquen les imatges a la web.
Tasques
 • Gestionar i fer el manteniment de la col·lecció de fitxes taxonòmiques de plantes vasculars de la web de Flora Catalana.
 • Validar les imatges que els fotògrafs pengen a la web.
 • Penjar imatges proporcionades pels fotògrafs col·laboradors a la web.
VULL PARTICIPAR-HI
Col·laborar en aquest Grup de Treball
EQUIP HUMÀ
Les persones que ho fan possible
ImgGTVasculars