Pilar Grau Gasso

PilarGruaGasso.JPG
Cognoms, Nom
Grau Gasso, Pilar
Inicials
PGG
Descripció personal

Sóc la Pili Grau gassó, llicenciada en Biologia per l'Universitat de Barcelona.

Passo els darrers anys com a professora d'Ensenyament Secundari a l'Ins Pla de l'Estany de Banyoles i en jubilar-me connecto amb el grup de Flora Catalana. Fa només dos mesos que participo en les sortides, em trobo a gust i aprenc moltísssim. M'apasiona la muntanya i la botànica i vull fer un inventari de les plantes que hi ha als voltants de casa.

Grups de treball antics
Rols antics
Estat
Actiu