Núm 6. Els bancs de llavors. Un reservori de diversitat botànica

Títol
Els bancs de llavors. Un reservori de diversitat botànica
Data publicació
20/09/2021
Número revista
6
Descarregar article

    Els bancs de llavors i de germoplasma1 són reservoris de biodiversitat originats per una necessitat de la pagesia de guardar i intercanviar llavors, bulbs o qualsevol teixit de la planta amb capacitat de germinar. Actualment són una eina clau per a la conservació ex situ ja que permeten preservar, fora del seu lloc d'origen, multitud d’espècies vegetals silvestres moltes de les quals encara poden demostrar, si són investigades, el seu potencial com a restauradores d’hàbitats, proveïdores d’aliment en context de sequera o de medicaments per a futures pandèmies, per exemple. Concretament, el Banc de Llavors del Jardí Botànic de Barcelona conté llavors de més de 3. 000 tàxons principalment de la conca mediterrània, moltes d’elles en diferents estats d’amenaça, contribuint així a la seva conservació.

    Secció
    Imatges
    Maquetació de l'article