Guillem Bagaria Morató

Cognoms, Nom
Bagaria Morató, Guillem
Descripció personal

Biòleg i doctor en Ecologia Terrestre per la UAB. Ha treballat al CREAF i actualment treballa com a tècnic a la Xarxa de Custòdia del Territori. És membre actiu del Grup de Naturalistes d'Osona i del Grup Orquidològic de Catalunya (ICHN). També és soci i col·labora com a fotògraf a Flora Catalana.

Estat
Actiu