Eulàlia Pladevall Izard

PladevallIzardEulaliaPerfil.jpg
Cognoms, Nom
Pladevall Izard, Eulàlia
Inicials
EPI
Descripció personal

Sóc biòloga (UAB, 2014) i doctorant en botànica (UB, en curs).

La meva línia de recerca se centra en l’ecologia de les plantes vasculars dels aiguamolls de muntanya als Pirineus Centrals. Estic interessada en les relacions que s'estableixen entre espècies vegetals quan viuen juntes segons les condicions ambientals, i paral·lelament estudio quina importància té la ramaderia extensiva en el desenvolupament de les plantes i les molses de les molleres. Desenvolupem projectes científics de recerca per facilitar la conservació d'aquests hàbitats, valuosos i escassos als Pirineus.

La motivació de col·laborar a Flora Catalana neix de ser-ne una usuària des de fa anys, i voler participar a donar-li més potència aprofitant l'embranzida que ha agafat recentment.

Grups de treball
Estat
Actiu