Sortida Fruitereda de Salvaguarda Can Jordà (PN Garrotxa)

Títol de la notícia
Sortida Fruitereda de Salvaguarda Can Jordà (PN Garrotxa)
Data de la notícia
07/06/2024
Notícia

El passat dissabte 1 de juny, en el context de la Setmana de la Natura 2024, es realitzà una visita guiada als Fruiterars de Salvaguarda (varietats locals) i de Demostració (varietats antigues i clàssiques) del Centre de Conservació de Plantes Cultivades (CCPC) de can Jordà (Santa Pau), gestionat pels serveis tècnics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG).

El director del parc, el senyor Emili Bassols, va realitzar una presentació introductòria per tal d’explicar l’origen del Centre i del fruiterar, les activitats que s’hi realitzen (p. ex. el taller anual d’empelts) i les seves importants finalitats (conservació de varietats tradicionals de fruiters, millora del coneixement agronòmic d’aquestes, oferir a centres d’estudis especialitzats la possibilitat de treballar en un àmbit de recerca aplicada, etc.), tot incidint també en l’existència del Centre de Documentació del parc.

Posteriorment Kilian Sampol, Enginyer tècnic agrícola encarregat de la gestió del fruiterar, va guiar la visita tot comentant les diferents problemàtiques a les quals han de fer front i les estratègies de maneig ecològic que utilitzen tant a nivell preventiu com curatiu (anàlisi inicial del sòl, poda, mesures culturals, tractaments fitosanitaris, etc.). També va realitzar una demostració d’empelts i va mostrar l’abellar situat a la zona (protegit de la Vespa velutina amb la “trampa Koldo Belasko adaptada”).

Grups de treball