Seguiment d'estepa ladanífera a Collserola

Títol de la notícia
Seguiment d'estepa ladanífera a Collserola
Data de la notícia
10/05/2024
Notícia

El Grup Local del Barcelonès i Baix Llobregat hem desenvolupat diverses activitats en col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de Collserola, en ser aquest un espai natural que tenim a prop, i que ofereix moltes possibilitats de conèixer la nostra flora, i també aporta molts beneficis per a la nostra salut.

Enguany ens vam plantejar participar en el Programa de seguiment d’espècies de flora amenaçada i d’interès que du a terme el Consorci, el qual s’emmarca dins el Programa de Seguiment de Flora Amenaçada (SEFA), coordinat per la Diputació de Barcelona en diversos Parcs Naturals.

L’activitat es va dur a terme el dissabte 13 d'abril, i va consistir a fer un seguiment de l’estepa ladanífera (Cistus ladanifer), una espècie considerada d’interès dins el parc, i de la qual s’han identificat diversos rodals, la majoria propers al sector de llevant del Parc Natural, entre el barri de la Font del Gos i el cementiri de Collserola.

En el desenvolupament de l’activitat vam utilitzar la metodologia de seguiment estandarditzada del programa SEFA, i vam comptar amb el suport d’un tècnic del Parc Natural.

Concretament, vam fer el recompte d'individus en diferents rodals de tres nuclis poblacionals situats prop del cementiri de Collserola, en vessants solells, i sobre sòls poc desenvolupats. De cadascun dels individus identificats, vam prendre nota del seu estat de desenvolupament (adult/jove/plàntula) i del seu estat fenològic (en flor/fruit/senescent, etc.). En total, vam identificar uns 80 exemplars, dels quals aproximadament un 42% estaven morts, o secs. La majoria d’exemplars vius estaven florits, cosa que va ajudar molt en la seva identificació.

També vam buscar nous possibles nuclis en aquesta mateixa zona, però no en vam poder identificar cap.

Malgrat que vam ser un grup reduït de persones, això no ens va impedir gaudir de la sortida, i aprendre una mica més sobre la flora del nostre entorn.

Queda pendent completar el seguiment en altres rodals identificats pels tècnics del Parc, cosa que esperem poder fer en les setmanes/dies vinents.

Grups de treball