Punt Local del Ripollès

Aquest Grup local neix de la voluntat de l’Associació del Jardí Botànic de Plantes Medicinals de Gombrèn d’ampliar la difusió del que, des de l’any 1995, en són els objectius:

  • Incentivar el coneixement de les plantes per potenciar-ne l’ús terapèutic.
  • Aprofundir en l’aprofitament culinari, cosmètic, ornamental, ambiental, etc... de les plantes del nostre entorn.
  • Ampliar els coneixements etnobotànics del Ripollès.

El nostre àmbit d’actuació es centra, bàsicament, a la nostra comarca; que presenta una àmplia variació de relleus i climes i una activitat humana (present, com a mínim des del Paleolític inferior) que han generat una gran diversitat vegetal.

Com diu una frase publicitària: «El Ripollès, una comarca que mai s’acaba». Per això, el Grup local del Ripollès de Flora Catalana, s’obre a tots aquells vulguin formar-ne part.

 

RipollesGLPortada2019