Escorxar

Descripció del terme

v. Treure d'escorça (escorxa) d'un arbre.

Lliurona (alt Empordà)

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició
    Maquetació web