Ernest Costa Savoia

Cognoms, Nom
Costa i Savoia, Ernest
Descripció personal

Explico el meu país servint-me d’audiovisuals, articles i llibres. Viatges amb els pastors transhumants va ser el primer. Els darrers són: Hem votat!, Pous de neu i de glaç, i nou volums dedicats als Ports. El 2018, he preparat l’exposició Arbres d’anomenada de les comarques de Girona i dels voltants.

Grups de treball
Estat
Actiu