Escorxa

Descripció del terme

f. Escorça. Coberta externa dels troncs, de les branques i de les arrels de les plantes llenyoses.

Aqullana (Alt Empordà)
Darnius (Alt Empordà)
Lliurona (Alt Empordà)

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició
    Maquetació web