Bosquerola

Descripció del terme

f. Classe de pera de poca qualitat.

Cocentaina (Comtat)

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició
    Maquetació web