Boscar

Descripció del terme

v. Poblar d'arbres un terreny.

Horta de Sant Joan (Terra Alta)

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició
    Maquetació web