Borruga

Descripció del terme

f. Pinya de pi negre.

Boí (Alta Ribagorça)

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició
    Maquetació web