Boixetar

Descripció del terme

f.Boixeda. Comunitat de boixos.

Alfara de Carles (Baix Ebre)
Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Roquetes (Baix Ebre)
Toses (Ripollès)

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició