Quercus pubescens

Pronunciació
pubéscens
Descripció del terme

Del llatí pubescens, -entis, participi present del verb pubescere (començar a sortir la barba) i aquest de pubes, -is (el borrissol dels adolescents), perquè té les fulles pubescents, cobertes d'un borrissol blanquinós, principalment el revers.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web