Quercus faginea

Pronunciació
fagínea
Descripció del terme

Del llatí fagineus, -a, -um (alló referent al faig), derivat de fagus, -i (el faig). Epítet aplicat per Lamarck a aquest arbre perquè va veure en les fulles una certa semblança amb les del faig.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic