Núm5. Plantes exòtiques aCatalunya, el projecte EXOCAT

Títol
Núm5. Plantes exòtiques aCatalunya, el projecte EXOCAT
Data publicació
26/12/2020
Número revista
5
Descarregar article

    La importació d’espècies al·lòctones, ja sigui accidental o intencionada, pot representar una amenaça per al medi ambient. No obstant això, és quelcom que hem anat fent, al llarg del temps, sense ser conscients de les conseqüències que actualment està comportant. Si bé és cert que moltes d’aquestes espècies, altrament anomenades exòtiques, no arriben a naturalitzar-se, també és veritat que n’hi ha un nombre, força més reduït, que aconsegueixen establir-se i expandir-se de manera invasora. La proliferació d’aquestes espècies, anomenades invasores, provoca disrupcions en la dinàmica i l’estructura dels nostres ecosistemes alhora que sol comportar repercussions econòmiques, socials i fins i tot sanitàries, sovint importants. El projecte EXOCAT proporciona una base de dades que conté les espècies exòtiques detectades a Catalunya. N’identifica el potencial invasor i també ofereix una xarxa d’alertes que ajuda a la detecció d’aquest tipus d’espècies. Aquest fet és important, ja que la detecció a temps pot minimitzar-ne l’impacte i, fins i tot, possibilitar l’erradicació de l’espècie invasora.

    Secció
    Etiquetes