Núm4. El Banc de Dades de Biodiversitat deCatalunya (BDBC)

Títol
El Banc de Dades de Biodiversitat deCatalunya (BDBC)
Data publicació
20/03/2020
Número revista
4
Descarregar article

    Les greus amenaces que afecten actualment la biodiversitat exigeixen cada cop més que els governs prenguin decisions sobre la gestió de la natura i, en definitiva, sobre el territori, la qual cosa pot tenir implicacions socials, polítiques i econòmiques importants. Tot plegat comporta que, davant d’una actuació concreta, els tècnics assessors hagin de considerar una gran quantitat de dades i coneixements que no sempre es relacionen entre si d’una manera prou clara o ben coneguda. La conservació de la biodiversitat demana, doncs, un accés fàcil a la informació rellevant d’alta qualitat científica. A la pràctica, aquesta informació és generada per centres d’investigació, universitats, administracions territorials, parcs naturals i, darrerament, també per projectes de ciència ciutadana.

    Vista aquesta exigència, es fa palès que la informatització sistemàtica de dades sobre la diversitat biològica és fonamental per al disseny d’estratègies de conservació en els països avançats. A Catalunya, gràcies a un primer conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona, a partir del 1 999 es va desenvolupar l’actual Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC), el qual va ser publicat a finals del mateix any. Aquest banc de dades ha estat una peça clau per a la presa de decisions en la gestió i conservació del patrimoni natural del nostre territori.

    Secció