Punt Local del Solsonès

El Solsonès és una comarca variada en ecosistemes, que va des de les cotes més baixes de les comunitats gipsícoles, fins a les més altes representades per prats calcícoles subalpins. La variada geomorfología de la comarca, al amb els peus a l’altiplà de la Segarra i el cap dins del PrePirineus, donen com a resultat una gran diversitat d’ambients i riquesa florística.

El Grup de Natura del Solsonès (GNS) és una secció del Centre d’Estudis Lacetans (CEL), que té com a objectius principals estudiar, protegir i difondre els valors naturals de la comarca. El Grup de Floracatalana del Solsonés està estretament lligat amb el GNS, amb la idea de poder ajudar a coordinar i ampliar els seguiments de flora i vegetació comarcals en el marc del BIOSOL (Xarxa de seguiment de la Biodiversitat del Solsonès); així com a en realitzar divulgació, sortides i accions de conservació a la comarca.

Les activitats que es desenvolupen des del grup local de Floracatalana són complementaries a les que es realitzen des del Grup de Natura del Solsonès; les accions i resultats dels projectes són compartits amb la idea d’aglutinar més actors i tenir major participació. Per aquest motiu, es desenvolupen activitats de caire més tècnic i altres de divulgació per al públic general.

Els objectius principals del Grup Local de Floracatalana del Solsonès són:

  • La prospeció d’espècies en arees poc explorades de la comarca o en habitats potencials que poden incloure espècies d’interès;
  • La difusió dels projectes i resultats obtinguts amb l’objectiu de promoure l’interès i la divulgació científica a tots els nivells de la societat;
  • Colaborar amb altres entitats del territori per aglutinar esforços en l’estudi i difusió de valors ambientals i de conservació.

 FotPOrtadaVallSolsones2020.JPG