Punt Local de Ribera d'Ebre

Des de l'associació Amics de Riba Roja i amb la voluntat d'ampliar coneixements sobre la nostra flora, es forma aquest punt local de Flora Catalana que pretén desenvolupar la seva acció sobre la comarca de la Ribera d'Ebre. Aquest punt local reuneix un grup de persones coneixedores i estudioses de la cultura etnobotànica local i, alhora, interessades en els aspectes botànics de la flora del mateix àmbit geogràfic. La iniciativa nasqué de la il·lusió de compartir el patrimoni etnobotànic i botànic d'aquesta terra única que tant ens estimem i ens emociona.

 

ImgFornsCadecPLRiberaEbre2024R.jpg