GL del Barcelonès i Baix Llobregat

El grup es va constituir formalment el 28 d’octubre del 2018 i en formem part els socis i les sòcies de Flora Catalana que vivim a les comarques del Barcelonès i del Baix Llobregat. A tots ens encanta conèixer l’entorn natural on vivim, les plantes que hi habiten i els usos que podem donar a aquestes plantes.

Els nostres interessos giren al voltant de les temàtiques següents relacionades amb la botànica i l’etnobotànica: la preparació d'itineraris botànics per a un millor coneixement de les espècies de flora i dels hàbitats que ens envolten; el coneixement i la conservació d’espècies d’interès i/o vulnerables en el nostre entorn quotidià i l’aprenentatge dels usos i aplicacions de les plantes, tant en la gastronomia com en els usos medicinals i/o terapèutics.

El nostre àmbit de coneixement són les comarques del Baix LLobregat i del Barcelonès. Això ens dóna l’oportunitat de gaudir d’una gran varietat d’ambients: els boscos i les zones forestals mediterrànies de Collserola, Montserrat i l’Ordal, els ambients d’aiguamolls, les platges i les zones agrícoles del Delta del Llobregat, els espais de ribera del riu Llobregat i de les petites rieres tributàries...i també els espais verds i jardins dels entorns urbans de Barcelona!

Per organitzar les diferents sortides i activitats fem una reunió trimestral, a L’Aula Ambiental “El Bosc Turull” a Barcelona.

En resum, som un grup obert a qualsevol persona que tingui interès en conèixer una mica més l’entorn natural que ens envolta i que vulgui compartir coneixements i experiències sobre les plantes, els seus usos i els valors de la natura.

 

Ophrys apifera