COL0005.-Metges botànics catalans

Codi col·lecció
COL0005
Nom col·lecció
Metges botànics catalans
Descripció col·lecció

Dins la secció d’història de la nostra revista trobareu una col·lecció sobre metges que han tingut un paper destacat en el coneixement de la botànica al nostre país. Inaugurem aquesta sèrie amb Antoni Palau i Verdera, nascut a Blanes (1734-1793), un dels principals artífexs de la introducció del mètode de classificació de les plantes de Carl von Linné en la botànica hispànica.