Scrophularia canina

Pronunciació
canína
Descripció del terme

Del llatí canis, -is (gos), en sentit despectiu, per la manca d'olor i de virtut. És la Ruta canina de Clusius i d'altres autors antics, per les fulles que recorden les de la ruda.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web