Grup de Recerca de Fitosociologia i Hàbitats Naturals (FITOHAB)

Nom del grup de treball
Grup de Recerca de Fitosociologia i Hàbitats Naturals (FITOHAB)
Coordinador
Correu electrònic de contacte
fitohab@floracatalana.cat
Descripció

El Grup Català de Recerca en Fitosociologia i Hàbitats Naturals (FitoHab), integrat com el Grup de Treball i Recerca de Fitosociologia i Hàbitats Naturals de Flora Catalana (FitoHab), és el responsable de gestionar i mantenir el conspecte sintaxonòmic dels Països Catalans de la web de Flora Catalana, liderar el projecte Vegetació.cat, i donar suport a l’associació per identificar sintaxons i hàbitats naturals per qualsevol dels canals de comunicació de l’associació.

Objectius
 • Redactar, mantenir i millorar el conspecte sintaxonòmic de la web de Flora Catalana.
 • Liderar el projecte Vegetació.cat, centrat en realitzar noves aportacions a la vegetació dels Països Catalans.
 • Formar els socis de Flora Catalana en matèria de fitosociologia.
 • Donar suport a l'associació en la identificació de sintaxons i d’hàbitats naturals.
Rols
 • Coordinador: persona encarregada de coordinar el funcionament del grup de treball. Juntament amb el vocal de la Junta constitueixen la direcció del grup de treball.
 • Guies (rol de fitosociòleg o membre): persones que acompanyen i guien als col·laboradors del grup de treball en la localització de comunitats vegetals o hàbitats naturals. Són persones que coneixen les localitzacions de comunitats de plantes de les quals es necessita recollir informació fitosociològica.
 • Col·laboradors (rol de fitosociòleg o membre): persones que col·laboren donant suport a les tasques pròpies d’aquest Grup de Treball.
  • Editar, revisar o elaborar (com autors) monografies sobre unitats fitosociològiques concretes.
  • Aixecar i trametre inventaris florístics segons els criteris de l’escola sigmatista.
  • Cerca i facilitar bibliografia fitosociològica
Tasques
 • Gestionar i fer el manteniment del conspecte sintaxonòmic de la web de Flora Catalana.
 • Formar en aspectes relacionats amb la fitosociologia i els hàbitats naturals.
 • Adscriure els inventaris aixecats pels col·laboradors a les unitats sintaxonòmiques pertinents.
vall.jpg