Vicent Oncina i Climent

FotoPerfilSentoOncina2024.png
Cognoms, Nom
Oncina i Climent, Vicent
Inicials
VOC
Descripció personal

Vicent Oncina i Climent és enginyer tècnic agrícola per la Universitat Miguel Hernández, d’Elx, amb el projecte de fi de carrera dedicat a l'estudi dels cultivars de mangrana més adaptables al procés d'industrialització. Compagina el treball de professor de jardineria en la formació professional amb la vocació naturalista, implicat en diversos estudis sobre els efectes de la infraestructura verda urbana en indicadors de sostenibilitat ambiental a la ciutat. Lligat des de fa anys a projectes d'agricultura en l'àmbit urbà i periurbà, col·labora en la gestió d'horts urbans i és membre fundador de GRAMA (Grup de Recerca Agrícola Metropolitana d’Alacant), entitat dedicada a l'estudi del fenomen de l'agricultura urbana en el municipi d'Alacant.

Grups de treball
Rols
Estat
Actiu