M. Àngels Piqué Val

FotoPerfilAngelsPiqueR.png
Cognoms, Nom
Piqué Val, M. Àngels
Inicials
MaPV
Descripció personal

M. Àngels Piqué Val, formadora en alimentació conscient, inspiradora d’una vida senzilla i coherent amb el que som, com som i adaptats al medi on vivim, ensenya i transmet, a través de cursos, tallers i xerrades, una alimentació basada en vegetals, que permet utilitzar els aliments com a eina terapèutica per a retrobar la salut física i emocional.

https://www.ambentusiasme.com
http://lamagiadelacuina.blogspot.com

Grups de treball
Estat
Actiu