Gnaphalium sylvaticum

Pronunciació
sylváticum
Descripció del terme

Del llatí sylvaticus, -a, -um (propi del bosc) i aquest de silva o sylva, -ae (el bosc, la selva), per la seva estació de preferència boscana.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web