Raúl Bastida (El Meandre)

Cognoms, Nom
Bastida, Raúl (El Meandre)
Inicials
RB
Descripció personal

Raúl Bastida (educador ambiental i ornitòleg) i Eva Yus (biòloga i naturalista) són els fundadors de l’Aula de Natura El Meandre. Tenen molts anys d’experiència en educació ambiental i divulgació del nostre patrimoni natural, de manera professional i voluntària, i ara amb el seu propi projecte.

Estat
Actiu