Sedum atratum

Pronunciació
atrátum
Descripció del terme

Del llatí atratus, -a, um (negrós, enfosquit), derivat de ater, atra, atrum (negre, obscur), pel color dels folíols madurs.

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web