Sedum cepaea

Pronunciació
cepáea
Descripció del terme

En Dioscòrides i Plini cepaea és el nom d'una planta desconeguda de fulles carnoses. Alguns autors el fan venir del grec kepaía, femení de kepaíos (de jardí, d'horta); altres interpreten que seria per antífrasi. Linné va fer servir aquest mot en aposició, és a dir, sense concordança amb el nom genèric.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web