Descurainia sophia

Pronunciació
sóphia
Descripció del terme

Aquesta espècie és la Sophia chirurgorum (Sofia dels cirurgians) dels antics herbolaris, de què feien gran ús com a vulnerària; nom que també s'aplicava al Thalictrum.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web