Nepeta nuda subsp. latifolia

Pronunciació
latifólia
Descripció del terme

Del llatí latifolius, -a, -um (que té les fulles amples), adjectiu compost de latum (ample) i folium, -ii (fulla), per les fulles més amples en comparació amb altra o altres espècies del mateix gènere.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web