Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras

FONS DOCUMENTAL DE FLORA CATALANA
Títol
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
Descripció

La Llei 42/2007, del 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, defineix una EEI com “aquella que s'introdueix o estableix en un ecosistema o hàbitat natural o seminatural i que és un agent de canvi i amenaça per a la diversitat biològica nativa, ja sigui pel seu comportament invasor, o pel risc de contaminació genètica”.

Aquesta mateixa llei va crear, a l'article 64, el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, en què s'han d'incloure totes aquelles espècies i subespècies exòtiques invasores que constitueixin, de fet, o puguin arribar a constituir una amenaça greu per a les espècies autòctones , els hàbitats o els ecosistemes, l'agronomia, o per als recursos econòmics associats a l'ús del patrimoni natural.

Tipus d'element bibliogràfic
Classificació
Història
Fons actual