David Bertran Chavarria

Cognoms, Nom
Bertran Chavarria, David
Inicials
DBC
Descripció personal

Biòleg i conservador tècnic del Jardí Botànic de Barcelona, s’ha especialitzat en la informatització dels espècimens biològics, amb més de vint anys d’experiència. Primer ha estat becat per la Universitat de Barcelona en el CRBA (2000), i després ha entrat com a treballador de plantilla del Museu de Ciències Naturals (a partir del 2004). La seva labor principal al Jardí ha estat la supervisió i la implementació exitoses del seu projecte de plantació.

Estat
Actiu