Salvador Cardero Aguilera

Cognoms, Nom
Cardero Aguilera, Salvador
Inicials
SCA
Descripció personal

He dissenyat el Jardí de la Miliana, al Montsià. Formo part del Grup de recerca científica de les Terres de l´Ebre i imparteixo cursos de botànica, fitoteràpia i etnobotànica. També sóc fotògraf i especialista en orquídies silvestres.

Estat
Actiu