Sònia Garcia Giménez

Cognoms, Nom
Garcia Giménez, Sònia
Inicials
SGJ
Descripció personal

Sònia Garcia és llicenciada i doctora en farmàcia, especialitat botànica (2002 i 2007, respectivament) per la Universitat de Barcelona. Actualment treballa a l’Institut Botànic de Barcelona (CSIC) com a investigadora Ramón y Cajal. Estudia l’organització i l’evolució del genoma en plantes i fa divulgació de la tasca investigadora de dones botàniques i genetistes.

Grups de treball
Rols
Estat
Actiu