Crèdits de les claus dicotòmiques

Flora Catalana vol agrair l'esforç i generositat de totes i cadascuna de les persones que han intervingut en l'elaboració de les claus dicotòmiques i ho reconeix a l'apartat de crèdits de la pàgina web corresponent. Tanmateix, a les noves versions, també es recull a la portada de les pròpies claus.

Els participants en l'elaboració d'una clau estan relacionats cronològicament tan a l'apartat de crèdits de les respectives pàgines web com, a les noves versions, a les portades de les claus. En primer lloc figuren les persones que van iniciar-les i al final les persones que han fet la última modificació.

Els crèdits de redacció i composició són per a qui, amb criteri botànic, ha contribuït amb alguna d'aquestes tasques:

  • Delimitar els tàxons que surten a la clau.
  • Escollir els caràcters diferencials de cada tàxon o d'agrupacions de tàxons
  • Triar fotografies del catàleg de flora vascular

Els crèdits de maquetació web són per a qui, sense modificar el redactat del text ni les fotografies triades, ha donat forma estètica a les claus.

Els crèdits d’il·lustració són per a qui ha aportat dibuixos per complementar les claus quan no disposem de cap fotografia

Les successives versions/revisions d’una clau, a més de la rectificació dels errors detectats, recullen també les variacions de criteri que ha hagut al llarg de la història de l'associació:

  • Àmbit geogràfic.
  • Plantes autòctones, plantes al·lòctones naturalitzades, plantes de parcs i jardins, ...
  • Clau fins a sensu lato o fins a subespècie
  • Taxonomia de la Flora Manual Països Catalans, de Flora Iberica, de Flora Tison, ...