Recull d'informació de xarxes socials

CERCADOR DE DOCUMENTS

INFORMACIÓ IMPORTANT: Aquests documents només són una recopilació de les aportacions fetes, pels usuaris de les xarxes socials de l'associació Flora Catalana, durant el treball col·lectiu que es genera sobre la plataforma. No pretenen ser estudis exhaustius, ni molt menys ser un treball de recerca, doncs no segueixen la metodologia que requeriria aquesta finalitat. La finalitat del treball que es genera en la xarxa social és, simplement, la de compartir els nostres coneixements sobre els usos i creences populars d’aquesta planta i intentar explicar-los d’es d’un punt de vista científic quan esdevingui possible. En aquests documents de recopilació, intentem classificar les aportacions per tipus d'ús.
És important recalcar que Flora Catalana no es fa, ni es pot fer responsable, tant del contingut del document com del seu rigor i qualitat de redacció (ortografia, sintaxi, semàntica, estil ...), doncs la tasca de l’associació ha estat, simplement, la de recopilar literalment el coneixement aportat per els participants en la xarxa social. En cap moment s’han contrastat les aportacions ni s’ha modificat la seva redacció original. No obstant, el document esdevé un compendi interessant dels usos d’aquesta planta que pot servir de punt de partida per a totes aquelles persones que vulguin conèixer aquesta espècie, contrastar la informació i endinsar-se així en el coneixement dels seus usos.
Agraïm totes les persones que han compartit els seus coneixement, experiències i dubtes en les nostres xarxes socials, gràcies a les quals ha estat possible la confecció d'aquests documents.
Introdueix l'espècie a buscar
Title Tàxon del catàleg Recull d'informació (pdf)
Recull d'informació de Prunus dulcis Prunus dulcis Telegram-Prunus dulcis.pdf
Recull d'informació de Quercus ilex Quercus ilex Telegram-Quercus ilex.pdf
Recull d'informació de Viscum album Viscum album Telegram-Viscum album.pdf
Recull d'informació de Aesculus hippocastanum Aesculus hippocastanum Telegram-Aesculus hippocastanum.pdf
Recull d'informació de Rosa sp. Gènere Rosa Telegram-Rosa sp.pdf
Recull d'informació de Myrtus communis Myrtus communis Telegram-Myrtus communis.pdf
Recull d'informació de Laurus nobilis Laurus nobilis Telegram-Laurus nobilis.pdf
Recull d'informació de Satureja montana Satureja montana Telegram-Satureja montana.pdf
Recull d'informació dOriganum vulgare Origanum vulgare Telegram-Origanum vulgare.pdf
Recull d'informació de Salvia pratensis Salvia pratensis Telegram-Salvia_3.pdf
Recull d'informació de Salvia sclarea Salvia sclarea Telegram-Salvia_2.pdf
Recull d'informació de Salvia verbenaca Salvia verbenaca Telegram-Salvia_1.pdf
Recull d'informació de Salvia officinalis Salvia officinalis Telegram-Salvia_0.pdf
Recull d'informació de Hypericum perforatum Hypericum perforatum Telegram-Hypericum perforatum.pdf
Recull d'informació de Sambucus nigra Sambucus nigra Telegram-Sambucus nigra.pdf
Recull d'informació de Thymus vulgaris Thymus vulgaris Telegram-Thymus vulgaris.pdf
Recull d'informació de Crataegus monogyna Crataegus monogyna Telegram-Crataegus monogyna.pdf
Recull d'informació de Calendula arvensis Calendula arvensis Telegram-Calendula offic_arv.2.pdf
Recull d'informació de Calendula officinalis Calendula officinalis Telegram-Calendula offic_arv.1.pdf
Recull d'informació de Malva sylvestris Malva sylvestris Telegram-Malva sylvestris.1.pdf
Recull d'informació de Taraxacum officinale Taraxacum officinale Telegram-Taraxacum officinale.1.pdf