Galeria d'imatges del GL de l'Altiplà de la Segarra

CERCADOR DE LA GALERIA D'IMATGES DE L'ASSOCIACIÓ
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Introdueix el nom de l'àlbum
Format: ALBUM-GLnnnn

AS2022.-Cercant orquídies a l'altiplà central

AS2022.-Passeig a la recerca de la flora de Sant Magí

AS2021.-Sortida Tardor a les Obagues de Sant Guim

Quercus x cerrioides (I)
Lithospermum purpurocaeruleum (I)

AS2019.- Flora i fauna a la fresca de les obagues

AS2019.-Descoberta de vegetació gipsícola de la Vall del Llobregós

AS2022.-Molses i hepàtiques de la Segarra

Briofits_Segarra_1
Briofits_Segarra_2
Briofits_Segarra_4
Briofits_Segarra_5
Briofits_Segarra_6
Briofits_Segarra_7
Briofits_Segarra_8
Briofits_Segarra_9
Briofits_Segarra_10
Briofits_Segarra_11