12.2023.-Angiospermes. Curs d'especialització en angiospermes (treball pràctic de recerca)

Codi del Curs (referència per a la inscripció)
12.2023
Interacció
EN DIRECTE
Títol del curs
Angiospermes. Curs d'especialització en angiospermes (treball pràctic de recerca)
Estat del curs
Tancat
Personal docent
Horaris del curs

Totes les videoconferències es graven i es mantenen indefinidament a l'aula virtual de Flora Catalana (Flor@ula), amb la finalitat que aquelles persones que no puguin assistir a la videoconferència en directe, les puguin veure amb posterioritat. L'accés indefinit a l'aula virtual permet que qualsevol alumne pugui repassar el contingut del curs (documents, fòrum i videoconferències) sempre que li interessi, inclús un cop acabat el curs i per un període de temps il·limitat.

 • Videoconferència 1: dia 06 de desembre de 2023. Tema 1. De 18:00 a 20:00 h. 
 • Videoconferència 2: dia 13 de desembre de 2023. Tema 2. De 18:00 a 20:00 h.

El termini d'execució del treball, estimat en 50 hores lectives, serà d'1 any.

Número de places
5
Preu del curs
90 € per als socis / 180 € per als no socis.
Descripció

Aques curs es composa de dues sessions teòriques i de 50 h de treball pràctic. Per cursar-lo és indispensable haver cursat les cursos d'angiospermes I, II i III, i també el de microscopia digital. L'alumne haurà de elegir un treball de recerca dels proposats per posar en pràctica els coneixements adquirits en angiospermes I, II i III. Entre els temes possibles, es pot proposar treballar a fons un grup de plantes (gènere o família), recollir dades morfològiques (amb detall) de divereses espècies, etc. A les dues sessions teòriques es guiarà a l'alumne perquè entengui la metodologia que es seguirà per fer el treball i pugui escollir el tema que més l'interessi, podent disposar de l'assessorament del docent, quan li calgui.

Si el treball final és satisfactori, serà proposat per a ser publicat a la revista Milfulles. La informació dels treballs podrà ser usada per enriquir el catàleg de flora de Flora Catalana (reconeixent sempre l'autoria de l'alumne).
 

  Objectius
  • Adquirir solvència i agilitat en l'ús dels conceptes i tècniques apreses en els cursos d'angiospermes de Flora Catalana.
  • Ser capaç d'estruturar i organitzar la informació resultat de l'observació de plantes angiospermes i la informació procedent de bibliografia botànica amb la finalitat de confeccionar un material divulgatiu (amb el recolzament científc necessari) de rigor sobre el tema assignat.
  Procediment inscripció

  Mitjançant el botó "INSCRIPCIÓ" del menú que apareix a la dreta d'aquesta pantalla.

  Requeriments previs

  Per accedir a aques curs és necesssari haver cursat i superat els següents cursos a Flor@ula:

  • Angiospermes I (en qualsevol de les edicions 2020, 2021, 2022 o 2023).
  • Angiospermes II (en qualsevol de les edicions 2020, 2021, 2022 o 2023).
  • Angiospermes III (en l'edició de 2022 o 2023).
  • Curs de microscopia digital (en l'edició de 2023).

  La informació del curs i temari està en preparació. En breu serà publicada. Gràcies!

  • Tema 1: introducció al treball i metodologia. Oferta de treballs (objesctes d'estudi).
  • Tema 2: objectius del treball i assignació dels treballs als alumnes.
  Tipus de curs
  Curs arxivat
  ARXIVAT